สัญญาอนุญาต

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ของ “ธรรมดาสตูดิโอ”

มีข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต (Desktop Font Licensing) ดังต่อไปนี้

โดยการสั่งซื้อในนาม ห้างร้าน องค์กร และบริษัท การใช้งานชุดฟอนต์จะต้องเป็นไปตามรายชื่อ
และรายละเอียดที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานในนามบุคคลได้ครับ

LINK : ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับ วิธีการ / ช่องทางการสั่งซื้อ และ ราคา / โปรโมชั่น

หมายเหตุ:
  • การจำแนกประเภทผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขาย
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี
  • รายละเอียดราคาที่แจ้งไว้เป็นยอดสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอน หรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน (ถ้ามี)
  • รายละเอียดราคาที่แจ้งไว้ สำหรับองค์กร บริษัท สัญชาติไทย เท่านั้น
  • สัญญาอนุญาต ให้ยึดถือประกาศบนเวบไซต์ที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุดเป็นสำคัญ