รายละเอียดราคาสำหรับสิทธิการใช้งานประเภทต่าง ๆ

ราคาค่าสิทธิการใช้งาน จำแนกตามประเภทผู้ซื้อ / จำนวนผู้ใช้งาน / ขนาดองค์กร รวมถึงสิทธิการใช้งานที่ต้องการเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไขการใช้งานตามประกาศ สัญญาอนุญาต

สิทธิการใช้งานเพิ่มเติม สำหรับห้างร้าน องค์กร บริษัท ตามข้อ (3) ในประกาศ สัญญาอนุญาต
(ไม่จำกัดจำนวนเครื่องที่ใช้งาน)

 • เพื่อใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ Identity Font
  ราคาฟอนต์ละ 15000 บาท

 • พื่อใช้งานสำหรับ WEBFONT (css@font-face) / Mobile App Font
  หรือการใช้งานบน Network / Server

  ราคาฟอนต์ละ 15000 บาท

 • เพื่อใช้งานบนสื่อโทรทัศน์ / สื่อภาพยนตร์ / TVC / Digital Video / Youtube / CD / DVD
  ราคาฟอนต์ละ 20000 บาท

ราคาที่แจ้ง เป็นราคาชุดฟอนต์ ต่อ 1 แบรนด์สินค้า / เวบไซต์ / แอป / โดเมน หรือ YouTube Channel
(กรุณาระบุชื่อ แบรนด์สินค้า / เวบไซต์ / แอป / โดเมน หรือ YouTube Channel ในขั้นตอนการสั่งซื้อ)

เงื่อนไขส่วนลด เฉพาะการสั่งซื้อสิทธิการใช้งานแบบบุคคล หรือองค์กร
ไม่รวมการสั่งซื้อสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมตามข้อ (3) ในประกาศ สัญญาอนุญาต

 • ส่วนลด 5% เมื่อยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 20000 บาท ขึ้นไป

 • ส่วนลด 10% เมื่อยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 50000 บาท ขึ้นไป

 • ส่วนลด 15% เมื่อยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 75000 บาท ขึ้นไป

พิเศษ !!! เฉพาะการสั่งซื้อสิทธิการใช้งานแบบบุคคล
สั่งซื้อฟอนต์ FULL FAMILY 5 ชุด / คำสั่งซื้อ แถมฟรีทันที 1 ชุด
โปรดระบุชุดฟอนต์แถมที่ต้องการในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม"
สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
หมายเหตุ หากไม่ได้ระบุชุดฟอนต์แถมเข้ามา ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการสุ่มชุดฟอนต์แถมไปให้นะครับ

บุคคล

1 สิทธิการใช้งาน / 1 คน

องค์กร

สิทธิการใช้งานตามจำนวนผู้ใช้งานในองค์กร

บริษัทมหาชน

ใช้งานมากกว่า 10 เครื่อง / องค์กรขนาดใหญ่

กรณีต้องการนำฟอนต์ไปใช้ในงานเพื่อการศึกษา / พัฒนาหรือสนับสนุนชุมชน / องค์กรหรือมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไร สามารถแจ้งขอใช้งานฟอนต์ได้ ฟรี !!! โดยแจ้งรายละเอียดโครงการที่ต้องการนำไปใช้งานและนำส่งหนังสือรับรองจากต้นสังกัดเข้ามานะครับ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนเท่าที่จะทำได้

- ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากรายละเอียดที่จัดส่งเข้ามา

สอบถามรายละเอียด โทร. 09-2929-9882 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.
หรือ dhammadha@outlook.com หรือ Facebook Inbox

หมายเหตุ:
 • การจำแนกประเภทผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขาย
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี
 • รายละเอียดราคาที่แจ้งไว้เป็นยอดสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอน หรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน (ถ้ามี)
 • รายละเอียดราคาที่แจ้งไว้ สำหรับองค์กร บริษัท สัญชาติไทย เท่านั้น
 • สัญญาอนุญาต ให้ยึดถือประกาศบนเวบไซต์ที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุดเป็นสำคัญ