ช่องทางการสั่งซื้อฟอนต์

การสั่งซื้อผ่านเวบไซต์ (ชำระผ่าน QR CODE)
สำหรับบุคคลทั่วไป / นักออกแบบอิสระ

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร / พร้อมเพย์ / บัตรเครดิต

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ / ชำระเงิน / แจ้งการชำระเงิน และจะจัดส่งไฟล์ฟอนต์ให้ทางอีเมลครับ (เพื่อเก็บข้อมูล และจัดส่งไฟล์ฟอนต์ให้เพิ่มเติมเมื่อมีการอัพเดท)

สำหรับสิทธิการใช้งานแบบบุคคลเท่านั้น

การสั่งซื้อผ่านเวบไซต์ (ชำระผ่านบัญชีธนาคาร)
สำหรับห้างร้าน องค์กร และบริษัท

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
รายละเอียดแจ้งผ่านใบเสนอราคา

แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ / จำนวนเครื่องที่ใช้งาน / สิทธิการใช้งานที่ต้องการ
โดยจะจัดส่งเอกสารเสนอราคา และไฟล์ฟอนต์ให้ทางอีเมลครับ

สำหรับสิทธิการใช้งานแบบองค์กรเท่านั้น

การสั่งซื้อผ่านระบบ Online Store
(ชำระผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / PayPal)
มีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน (คำนวนรวมตอนสั่งซื้อแล้ว)

ระบุอีเมลที่ใช้งานจริงเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการดาวน์โหลดไฟล์ แนะนำให้สั่งซื้อ และดาวน์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้ทันที

สำหรับสิทธิการใช้งานแบบบุคคลเท่านั้น

หมายเหตุ:
  • การจำแนกประเภทผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขาย
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี
  • รายละเอียดราคาที่แจ้งไว้เป็นยอดสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอน หรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน (ถ้ามี)
  • รายละเอียดราคาที่แจ้งไว้ สำหรับองค์กร บริษัท สัญชาติไทย เท่านั้น
  • สัญญาอนุญาต ให้ยึดถือประกาศบนเวบไซต์ที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุดเป็นสำคัญ