chuanchiim

ชวนชิม | CHUANCHIIM

Weight : 3 weights
Styles : 6 styles

Font Format : TTF / OTF

“ชวนชิม” เป็นชุดอักษรใหม่ของเรา แต่หน้าตาเก่า (มากกกก)

สมัยเด็ก ๆ ที่บ้านเป็นร้านอาหารครับ
ป้ายแรกที่จำได้ในชีวิตก็ป้าย “เชลล์ชวนชิม”
เลยขอย้อนรอยวัยเด็กสักหน่อย

ชุดอักษร “ชวนชิม” ดึงบุคลิกจากแบบอักษรบนป้ายมาใช้
เลยขอตั้งชื่อให้พอรู้ที่มาครับ

ทดลองพิมพ์ได้ที่ thaifaces.com

 • สิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ
  ราคาชุดละ 800 บาท

 • สิทธิการใช้งานสำหรับห้างร้าน องค์กร บริษัท
  - ผู้ใช้งานไม่เกิน 5 เครื่อง ราคาชุดละ 3000 บาท
  - ผู้ใช้งานไม่เกิน 10 เครื่อง ราคาชุดละ 5500 บาท
  - องค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่ / บริษัทมหาชน ราคาชุดละ 8000 บาท

DEMO ทดลองใช้งาน
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ

 • ทดลองใช้งาน 1 น้ำหนัก (Regular) เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น

 • ใช้งานส่วนตัว หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น

 • ไม่อนุญาตให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ (มีรายได้ หรือการโฆษณา)

 • จำกัดระยะเวลาดาวน์โหลด และจำนวนดาวน์โหลด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017
ออกแบบโดย :
Montonn Thanaroj