hook

ฮูก | HOOK

Weight : 5 weights
Styles : 10 styles

Font Format : TTF / OTF

hook เป็นแบบร่างอักษร เมื่อครั้งผลิตงาน concept
โดยนำอักษรไทยมาจัดวางสร้างสื่อภาพ
และด้วยความบังเอิญ ฮูก ในการเขียนทับศัพท์
จะได้ความหมายที่แตกต่างออกไป ทำให้เกิดงานขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่ง

ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดแบบร่างชุดอักษรชุดนี้ขึ้นมา
ชุดอักษรประกอบด้วยฟอนต์ 5 น้ำหนัก พร้อมตัวเอียง

ทดลองพิมพ์ได้ที่ thaifaces.com

  • สิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ
    ราคาชุดละ 800 บาท

  • สิทธิการใช้งานสำหรับห้างร้าน องค์กร บริษัท
    - ผู้ใช้งานไม่เกิน 5 เครื่อง ราคาชุดละ 3000 บาท
    - ผู้ใช้งานไม่เกิน 10 เครื่อง ราคาชุดละ 5500 บาท
    - องค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่ / บริษัทมหาชน ราคาชุดละ 8000 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ © 2017
ออกแบบโดย :
Montonn Thanaroj