thongkorn

ทองก้อน | THONGKORN

Weight : 4 weights
Styles : 8 styles

Font Format : TTF / OTF

ฟอนต์ทรงสูง ครอบคลุมตั้งแต่ผอมบาง - อ้วนตัน
ประหยัดพื้นที่การใช้งาน ทำให้สื่อสารได้มากขึ้น

ทดลองพิมพ์ได้ที่ thaifaces.com

DEMO ทดลองใช้งาน
สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020
ออกแบบโดย : Montonn Thanaroj